GİZLİLİK ŞARTLARI

VERİ KORUMASI

Bu veri koruma beyanı aşağıdaki web siteleri için geçerlidir:

www.mimar-hakan.com

Sorumluluk sahibi:

Mimar Hakan

(M.A. Hakan Yıldırım)

Mergenthallee 15

65760 Eschborn, Almanya

mail@mimar-hakan.com

  1. Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerinizi web sitesinde aşağıdaki şekilde işliyoruz (web sitesinde daha fazla veri işleme için lütfen bu veri koruma beyanının aşağıdaki paragraflarına bakın):

Web sitesini ziyaret ettiğinizde günlük dosyaları

Web sitemizi kullanırken, barındırma sağlayıcımız, sunucuya her erişildiğinde erişilen web sitesinin adı, daha önce ziyaret edilen sayfa (“yönlendiren” URL), ürün ve sürüm bilgileri gibi “günlük dosyası” adı verilen verileri kaydeder. kullanılan tarayıcı ve işletim sistemi, talep eden sağlayıcı, erişim tarihi ve saati, kullanılan arama motorları, erişim ülkesi, aktarılan veri miktarı, indirilen dosyaların adları ve IP adresi.

İşleme için yasal dayanak Madde 6 Paragraf 1 f) GDPR’dir. Günlük dosyası verilerinin depolanmasındaki meşru menfaatimiz, kötüye kullanımın araştırılması da dahil olmak üzere sistem güvenliğini sağlamaktır. IP adresi, örneğin açıklama veya kanıt amacıyla bir güvenlik olayı nedeniyle daha uzun süre gerekmedikçe, en fazla 7 gün sonra silinecektir.

İletişim soruları:

İletişim soruları durumunda, sorunuzu cevaplamamız gereken isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası gibi kişisel verilerinizi işleriz.

Temas soruşturmaları bağlamında kişisel verilerinizin işlenmesi için yasal dayanak, Madde 6, 1, b) Genel Veri Koruma Yönetmeliğidir.

İrtibat sorguları bağlamında, kişisel verilerinizi, sorgunuzu işlemek için gerekli olduğu sürece ve ayrıca sorgular için uygun bir saklama süresi saklarız.

Bu kişisel verilerin sağlanması yasa veya sözleşme tarafından gerekli olmadığı gibi, bir sözleşmenin imzalanması için de gerekli değildir. Bununla birlikte, bu verileri bize vermezseniz, iletişim talebinize cevap veremeyeceğiz veya – sınırlı iletişim bilgileri olması durumunda – istenen tüm iletişim kanalları aracılığıyla cevaplayamayacağız.

Kayıt:

Kaydolduğunuzda sizinle sözleşme ilişkisini yerine getirmek için kullandığımız ad, adres, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, seçtiğiniz kullanıcı adı, ödeme verileri gibi kişisel verilerinizi işliyoruz. Sizin talebinize göre sözleşme öncesi önlemleri almak.

Kayıt sırasında toplanan kişisel verilerinizi, sözleşme ilişkisinin yerine getirilmesi (muhtemelen müşteri hesabının sağlanması dahil) ve / veya isteğiniz üzerine ve / veya ilgili olarak sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olduğu sürece saklıyoruz. garanti, Garanti veya benzer yükümlülükler ve / veya yasal saklama süreleri ile ilgili olarak.

Kayıt veya siparişler sırasında toplanan kişisel verilerinizin işlenmesi için yasal dayanak, Madde 6 Paragraf 1 b) ve Madde 6 Paragraf 1 c) Genel Veri Koruma Yönetmeliğidir.

Bu kişisel verilerin sağlanması yasa veya sözleşme ile gerekli değildir. Ancak, kayıt / sipariş sürecimizdeki ilgili bilgiler zorunlu olduğu sürece (sadece gönüllü yerine) sözleşmenin imzalanması, yani tescil veya siparişin uygulanması için gereklidir.

Yazılımın belirli bir süre için bir bulut hizmeti (SaaS) olarak sağlanması için bir sözleşme çerçevesinde mülk değerleme yazılımımızın kullanımına ilişkin özel notlar:

Gayrimenkul değerleme yazılımımızı, hizmet olarak yazılım olarak gayrimenkul şirketlerinin kullanımına sunuyoruz. Gayrimenkul şirketi çalışanlarının veya müşterilerinin kişisel verilerinin işlenmesi müşterilerimiz adına gerçekleşir ve emlak şirketi ile yaptığımız sipariş işleme sözleşmesinin konusudur.

Bizim tarafımızdan yaptırılan bir mülk değerlemesi bağlamında mülk değerleme yazılımımızın kullanımına ilişkin özel notlar:

Değerleme süreci hakkında şeffaflık elde etmek için bizden mülk değerlendirmesi yaptıran müşterilerimize yazılımımıza erişim izni veriyoruz. Kullanıcıya bu bağlamda kişisel verileri girme fırsatı verildiği takdirde ve bu kapsamda, bu verileri sözleşme ilişkisini yerine getirmek (mülk değerlemesini yapmak) ve / veya yürütmek için gerekli olduğu sürece saklayacağız. isteğiniz üzerine ve / veya garanti, garanti veya benzer yükümlülükler ve / veya yasal saklama süreleri ile ilgili olarak sözleşme öncesi önlemler.

Kayıt veya siparişler sırasında toplanan kişisel verilerinizin işlenmesi için yasal dayanak, Madde 6 Paragraf 1 b) ve Madde 6 Paragraf 1 c) Genel Veri Koruma Yönetmeliğidir.

Bülten:

Bültenimize kaydolduğunuzda, e-posta adresiniz, selamlama vb. Gibi toplanan verileri, haber bültenini göndermek amacıyla işleriz.

Bültenlerimizin gönderilmesi bağlamında kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı Madde 6 Paragraf 1 a) Genel Veri Koruma Yönetmeliğidir.

Haber bültenini almak için onayınızı iptal edene kadar haber bültenini göndermemiz gereken kişisel verileri saklıyoruz.

Haber bülteni kaydı bağlamında bilgi zorunlu olduğu sürece (gönüllü yerine), bu bilgi olmadan haber bülteni kaydınızı kabul edemeyiz.

1.) Çerez kullanımı

Bu bölümde web sitemizdeki çerez kullanımı hakkında sizi bilgilendiriyoruz.

  1. a) Açıklama ve işlevsellik

Çerezler, kullanıcının bilgisayarında depolanan ve web sitesinin kullanıcı tarafından kullanımının analiz edilmesini sağlayan küçük metin dosyalarıdır.

  1. b) Kendi çerezleri

Çerezleri, web sitesinin kullanımını ziyaretçi için daha kolay ve daha rahat hale getirmek veya ilk etapta belirli işlevleri etkinleştirmek için kullanıyoruz.

Tanımlama bilgilerinin kullanımıyla bağlantılı olarak kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesinin yasal dayanağı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği Madde 6 Paragraf 1 f) ‘dir (“meşru menfaat”). Meşru menfaat, yukarıda belirtilen amaçlardan kaynaklanmaktadır.

Çerez kullanımının bir parçası olarak, kişisel verilerinizi web sitemizin kullanımını daha kolay ve daha rahat hale getirmek için gerekli olduğu sürece saklıyoruz.

  1. c) Üçüncü taraf çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizden ve İnternet’teki diğer yerlerden bilgi toplamak veya almak ve daha sonra bu bilgileri örneğin web izleme hizmetleri, derecelendirme hizmetleri veya hedef gruplara yönelik reklamlar sunmak için kullanmak için web sitesinde de kullanılabilir.

Çerezleri kullanırken, kişisel verileriniz yukarıda açıklanan amaçlara ulaşmak için gerekli olduğu sürece saklanacaktır.

Yukarıda açıklanan amaçlar için veri işleme sizin izninizle gerçekleştiği ölçüde, yasal dayanak Madde 6 Paragraf 1 a) GDPR’dir (rıza). Aksi takdirde, veri işleme, yukarıda belirtilen amaçlarda meşru menfaatlerin bulunduğu Madde 6 Paragraf 1 f) GDPR (“meşru menfaatler”) temelinde gerçekleştirilir.

  1. d) İptal / itiraz / ayarlar

Tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silerek çerezlerin ayarlanması konusundaki onayınızı istediğiniz zaman iptal etme veya çerezlerin veri işlemesine itiraz etme seçeneğiniz vardır.

Tarayıcınızı, çerezlerin depolanmasının yalnızca kabul etmeniz halinde kabul edileceği şekilde de ayarlayabilirsiniz.

Reklam çerezlerine gelince, aşağıdaki hizmetler aracılığıyla çoğunu engelleyebilir ve / veya yönetebilirsiniz:

 www.aboutads.info/choices/

www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Bununla birlikte, tanımlama bilgilerini reddederseniz, belirli web sitesi işlevlerini, hizmetlerini, uygulamalarını veya araçlarını kullanamayabilirsiniz.

39.) Google Analytics

Bu web sitesi, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Google Analytics, bilgisayarınızda depolanan ve web sitesini kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan “çerezler” denen metin dosyalarını kullanır. Bu web sitesini kullanımınız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Toplanan veriler, sağlayıcının ABD’deki sunucusuna iletilir. Google, bu veri aktarımını AB standart sözleşme maddelerine dayandırır.

Bu web sitesinde IP anonimleştirme etkinleştirilirse, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşme ülkelerinde önceden kısaltılacaktır. Tam IP adresi yalnızca ABD’deki bir Google sunucusuna gönderilecek ve istisnai durumlarda orada kısaltılacaktır. Bu web sitesinin operatörü adına, Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi aktivitesi hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi aktivitesi ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Google Analytics’in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir. Çerezler yalnızca sizin onayınızı verdiyseniz web sitesinde yerleştirilmezse, tarayıcı yazılımınızı buna göre ayarlayarak çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz; ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam anlamıyla kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

Google Analytics kullanımının bir parçası olarak işlenen veriler 26 ay sonra otomatik olarak silinecektir.

Yukarıda açıklanan amaçlar için veri işleme sizin izninizle gerçekleştiği ölçüde, yasal dayanak Madde 6 Paragraf 1 a) GDPR’dir (rıza). Aksi takdirde, veri işleme, yukarıda belirtilen amaçlarda meşru menfaatlerin bulunduğu Madde 6 Paragraf 1 f) GDPR (“meşru menfaatler”) temelinde gerçekleştirilir.

Google’ın çerez tarafından oluşturulan verileri toplamasını ve web sitesini kullanımınızla ilgili (IP adresiniz dahil) ve bu verileri işlemesini, aşağıdaki bağlantı altında bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek önleyebilirsiniz:

 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

4.) Facebook Piksel / Facebook Özel Hedef Kitle

Facebook Custom Audience, web sitemizin tek tek sayfalarında kullanılmaktadır. Bu hizmet, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (bundan böyle “Facebook” olarak anılacaktır) tarafından yürütülmektedir. Toplanan veriler, sağlayıcının ABD’deki sunucusuna iletilir. Facebook, bu veri aktarımını AB standart sözleşme hükümlerine dayandırır.

Facebook Özel Hedef Kitle, Facebook’ta hedef grup odaklı reklamlara olanak tanır. Facebook pikseli, Facebook reklamlarımıza tıklayarak web sitemize hangi ziyaretlerin yapıldığını belirlemeyi de mümkün kılar. Facebook Custom Audience ve Facebook Pixel bu nedenle çevrimiçi reklamlarımızın analiz, optimizasyon ve ekonomik işleyişi amaçlarına hizmet eder.

Piksel sürecini kullanarak Facebook Özel Hedef Kitlesini kullanırken, web sitemize görünmez bir Facebook pikseli entegre edilir ve bu, diğer şeylerin yanı sıra, kullanıcının Facebook kullanıcı kimliğini (Facebook’ta oturum açmış) ve web sitemizin kullanımına ilişkin verileri Facebook’a iletir. . Bu, web sitemizin kullanıcılarının çevrimiçi davranışlarının Facebook üzerinden izlenmesini sağlar. Facebook, orada kayıtlı kullanıcılara hedefli reklamlar gösterebilir (örneğin, sipariş süreci iptal edildikten sonra satın alınmayan bir üründe).

Yukarıda açıklanan amaçlar için veri işlemenin sizin izninizle gerçekleştirilmesi durumunda, yasal dayanak Madde 6 Paragraf 1 a) GDPR’dir (rıza). Aksi takdirde, veri işleme, GDPR’nin 6. Maddesinin 1 f) Fıkrasının (“meşru menfaatler”) temelinde gerçekleşir, burada meşru menfaatler yukarıda belirtilen amaçlardadır.

İptal / itiraz / ayarlar:

– Facebook pikselleri: bkz. harf d. bu gizlilik politikasının “Çerezler” bölümünde

– Facebook hesabınızda, Facebook’ta size hangi tür reklamların gösterileceğini de ayarlayabilirsiniz.

Facebook’un gizlilik politikasında daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz:

https://de-de.facebook.com/policy.php

48.) Veri sahiplerinin hakları

Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 15. Maddesine göre, kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgi talep etme hakkına sahipsiniz (“veri sahibinin hakkı”).

Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca, sizinle ilgili yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini ve silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz (“düzeltme hakkı”).

Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 17. Maddesi uyarınca, burada listelenen nedenlerden biri geçerliyse kişisel verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz (“unutulma hakkı”).

Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 18. Maddesi uyarınca, burada listelenen koşullardan biri geçerliyse, sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz (“İşlemeyi kısıtlama hakkı”).

Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 20. Maddesi uyarınca, sizinle ilgili kişisel verileri sağlama ve bu verileri sorumlu başka bir kişiye iletme hakkına sahipsiniz (“veri taşınabilirliği hakkı”).

Onay iptali: Bu veri koruma beyanındaki “İptal hakkı” bölümüne bakın.

İtiraz hakkı: Bu veri koruma beyanındaki “İtiraz hakkı” bölümüne bakın.

Sorumlu denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Sorumlu denetim makamı, : https://datenschutz.hessen.de/

49.) Cayma hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesi için vermiş olabileceğiniz herhangi bir onayı istediğiniz zaman, örneğin yukarıda belirtilen e-posta adresimize bir e-posta göndererek iptal edebilirsiniz. Bu, iptal noktasına kadar rıza temelinde yürütülen işlemenin yasallığını etkilemez.

50.) İtiraz hakkı

Veri işlememiz Madde 6 Paragraf 1 f) GDPR’ye (“meşru menfaatler”) dayandığı ölçüde, GDPR 21. Maddenin daha ayrıntılı hükümlerine uygun olarak kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz.

51.) Verilerinizin ifşası

Bu veri koruma beyanında başka bir yerde daha önce belirtilmediği sürece, kişisel verilerinizi aşağıdaki ek alıcılara veya alıcı kategorilerine aktaracağız:

Nakliye hizmeti sağlayıcısı, ödeme hizmeti sağlayıcısı

Menü
Konuşmayı Başlat
1
Merhaba.
Nasıl yardımcı olabiliriz ?